ویژگی های پورتال - جوان گستر

پورتال ( پرتال ) به وب سایت هایی گفته می شود که کاربر در آنها ایفای نقش می کند! یعنی کاربران یک پورتال طبق دسترسی هایی خاص که مدیر آن تعیین میکند می تواند به بخش های مختلف دسترسی داشته باشد. در واقع سایت هایی که فقط به معرفی خود نمی پردازند پورتال نامیده می […]

تماس : 34220129 - 017

info@javangostar.ir