استفاده ssl رایگان - جوان گستر

چنانچه سایت شما بصورت https تنظیم می باشد و تصمیم دارید از CDN آروان کلاد استفاده نمایید شما می توانید از ویژگی SSL رایگان یا همان HTTPS سیستم آروان کلاد بصورت رایگان استفاده نمایید. جهت تنظیمات این ویژگی پس از .ر.د به سایت آروان کلاد وارد بخش CDN و قسمت تنظیمات HTTPS شده(مطابق تصویر زیر): […]

تماس : 34220129 - 017

info@javangostar.ir